Renza Grüter: “We staan aan de vooravond van een evolutie.”

“Er wordt op dit moment onvoldoende geïnnoveerd binnen de securitybranche”, stelt Renza Grüter, CPO van Zerocopter. En dat terwijl innovatie zo belangrijk is volgens haar. “We zijn te traag. Veel te traag. We staan aan de vooravond van een evolutie waarin mens en technologie steeds meer met elkaar gaan samenwerken en in elkaar verweven raken. Security gaat over vertrouwen creëren én behouden in technologie. Maar het gaat ook om ‘mens zijn’. We moeten in staat zijn om te anticiperen op de veranderde realiteit. Techniek is slechts een hulpmiddel.”

De loopbaan van Renza: Van techneut met een voorliefde voor security naar CPO

Al vanaf jonge leeftijd is Renza bezig met techniek. Het begint met gamen, en op haar 19e gaat ze werken bij de helpdesk van een EDIFACT-organisatie. “Stap voor stap maakte ik kennis met business intelligence en de wereld van data. Op mijn 31e besloot ik de sprong te wagen en te beginnen met de studie Bedrijfskundige Informatica. De securityvakken vond ik zo tof, dat ik vrijwel meteen aan mijn toenmalige werkgever (het OM) vroeg of ik security officer kon worden. Daar kreeg ik een ‘ja’ op.” 

Inmiddels heeft Renza vele rollen vervuld op het snijvlak van business en technologie bij het Ministerie van Justitie, ABN AMRO, FOX-IT en als zelfstandige. Allemaal binnen de security branche. Aan een goed beeld van de klantbehoefte binnen IT security dus geen gebrek. Inmiddels is ze werkzaam bij Zerocopter als Chief Product Officer (CPO). Zerocopter is een platform dat organisaties helpt om kwetsbaarheden en beveiligingslekken in hun systemen te vinden en op te lossen met ethische hackers. Als CPO heeft Renza verschillende taken en verantwoordelijkheden. “Mijn eindverantwoordelijkheid ligt bij het bereiken van onze visie en missie.”

“Er wordt op dit moment onvoldoende geïnnoveerd binnen de securitybranche. We zijn te traag. Veel te traag.”

Visie op innovatie in security: Samenwerken

“Hoewel de dagelijkse taken van Renza bij Zerocopter veel te maken hebben met het identificeren en analyseren van markttrends, het onderzoeken van de concurrentie, het ontwikkelen van nieuwe producten en functies en het aansturen van development, draait het ook om het grotere geheel: innovatie. Innovatie is zo belangrijk. We staan aan de vooravond van een evolutie waarin mens en technologie steeds meer met elkaar gaan samenwerken en in elkaar verweven raken. Security gaat over vertrouwen creëren én behouden in technologie.”

Innovatie kent volgens Renza twee belangrijke aspecten: een open mind kunnen houden en het anticipatievermogen op de realiteit. “Doordat er zoveel aanbod is, weten klanten niet zo goed meer wat te kiezen met het gevolg dat keuzes worden uitgesteld en daarmee verbetert het beveiligingsniveau niet. Om dat te voorkomen, is een open mind belangrijk.” Ook stelt de CPO dat innovatie niet enkel om technologie draait: “Het gaat om ‘mens zijn’. We moeten in staat zijn om te anticiperen op de veranderde realiteit. Techniek is slechts een hulpmiddel. Toch wordt er op dit moment onvoldoende geïnnoveerd binnen de branche. We zijn te traag. Veel te traag.” 

Als we vragen hoe dat komt, antwoordt Renza: “Ik denk dat de traagheid veroorzaakt wordt door ego’s, financiële drijfveren en de drang naar macht. Ook zijn er best wat spelers in het security domein onbekwaam. Dit leidt ongewild tot een groter aanvalsoppervlak voor criminelen. Gelukkig blijft er ook ruimte voor ons om hierop te anticiperen.” 

De vraag rijst dan natuurlijk: hoe kan innovatie op sectorniveau beter georganiseerd worden? Het antwoord is resoluut: samenwerking. “We zouden elkaar onderling binnen security bedrijven niet als concurrenten zien maar als co-creators. Mijn hoop is dat we het commerciële perspectief – het kleine of oude denken – aan de kant schuiven en meer kijken naar het grotere geheel.” 

Belangrijk voor innovatie?

“Naast een open mind, het vermogen te anticiperen en co-creatie, is er nog een belangrijke voorwaarde voor innovatie: een non-conformistische houding.”

Praktijkvoorbeeld: Coordinated Vulnerability Disclosure

Renza’s kritische noten leiden tot de vraag hoe Zerocopter het aanpakt. “Zerocopter werkt preventief. We laten klanten zien dat ‘hun deur’ openstaat. We attenderen vroegtijdig dat er iets waardevols voor het grijpen ligt. Waarschuwen en inzicht geven in de oplossing: dát is wat we als hackers netwerk doen. Bijvoorbeeld voor onze Coordinated Vulnerability Disclosure oplossing is het punt niet dat we inbreken maar enkel signaleren dat de public facing deur al wagenwijd openstaat, ook voor criminelen, as we speak.”

Naast een open mind, een anticipatievermogen, focus op de mens en samenwerken, ziet Renza nog een belangrijke voorwaarde voor innovatie. “Binnen het hackers netwerk van Zerocopter speelt non-conformisme een belangrijke rol. Met mijn eigen non-conformistische houding én door de moedige club mensen om me heen kan ik een significante bijdrage leveren aan innovatie en creatie.”

De voorwaarden voor innovatie hangen samen met de korte incubatietijd als het gaat om innovatie van technologie. “Onze community innoveert snel en kan hierdoor doen wat ze leuk vinden. Dat is innovatie pur sang als je het mij vraagt.” Over de innovatiekracht binnen Zerocopter zelf is Renza dus wel tevreden. “Qua innovatie is mijn rol het vertalen van de marktvraag naar de community en het challengen van de praktische uitvoerbaarheid van hun innovatieve oplossingen. Ook het ophalen van de vraag en bepalen of de oplossingen schaalbaar kunnen worden geleverd hoort daarbij. Dit levende incubatiemechanisme werkt goed.” 

Succesfactor: “Luister naar de pijn en behoud nieuwsgierigheid.”

Een betere interactie tussen mens en technologie ziet Renza niet alleen als voorwaarde voor innovatie, maar verwacht dit ook als een van de grootste trends binnen de securitybranche, voor de komende 5 tot 10 jaar. Hetzelfde geldt voor samenwerken: “We moeten minder competitief denken. Samenwerken wordt hopelijk meer en meer een must om de integriteit van technologie en data beter te kunnen waarborgen. Mindset en bewustwording veranderen hierdoor denk ik ook.” Dat is belangrijk, want security gaat volgens de CPO over vertrouwen creëren én behouden in technologie.

Op de vraag hoe Renza bij blijft met al deze ontwikkelingen en andere trends antwoordt ze: “Door écht goed te luisteren naar de ‘pijn’ van klanten. Ook blijf ik betrokken bij wat er binnen de community speelt. Niet alleen om te blijven leren, maar ook om meer expertise op te doen en mijn bewustzijn te verruimen. Ik hoop dat anderen dat ook doen. Met een ‘ik weet het allemaal wel’ houding kom je er niet. Met een nieuwsgierige houding blijf je groeien, ook ik.”

“We staan aan de vooravond van een evolutie waarin mens en technologie steeds meer met elkaar gaan samenwerken en in elkaar verweven raken. Security gaat over vertrouwen creëren én behouden in het gebruik van technologie.”


Vergelijkbare berichten