Martijn van de Beek: “Innovatie vereist focus op menselijk gedrag.”

“Wat mij betreft is de essentie van innovatie binnen security gericht op gedragsverandering. Bij het testen van de beveiliging van organisaties moet er aandacht zijn voor de fysieke wereld, de digitale wereld én de mens”, aldus Martijn van de Beek, directeur van onderzoeksbureau Hoffmann.

Wat zijn kijk op innovatie binnen de steeds ontwikkelende veiligheidssector is? En waarom de mens, het menselijk gedrag en samenwerking hier een essentiële rol in spelen? Hij vertelt je graag meer. “Echte gamechangers heb ik de afgelopen jaren niet gezien. Er wordt te veel gefocust op de technische kant van security en te weinig op de mens.”

De loopbaan van Martijn: van overheid naar het bedrijfsleven

Na een carrière bij de Amsterdamse politie, waar hij onder andere recherchewerk deed, stapte Martijn over naar de Landelijke Eenheid. “Hier gaf ik leiding aan het team internationale misdrijven. Daarna mocht ik de High Tech Crime Unit opzetten, een gespecialiseerd onderzoeksteam dat zich richt op het onderzoeken en bestrijden van hightech criminaliteit, de georganiseerde criminaliteit variant van cybercrime.”

“In 2015 deed zich een mooie kans voor en waagde ik de sprong naar onderzoeksbureau Hoffmann. Inmiddels werk ik hier al ruim 8 jaar als algemeen directeur. Als Hoffmann willen we hét onderzoeksinstituut op het gebied van fraude, gedrag, cybersecurity en crisismanagement blijven. We bieden diensten aan op het gebied van fraudeonderzoek, integriteitsonderzoek en onderzoek naar grensoverschrijdendgedrag. Maar we helpen organisaties ook bij hun risicomanagement, cybersecurity en crisismanagement. En we geven trainingen.”


Als hij het werken bij de overheid vergelijkt met het bedrijfsleven, ziet hij een belangrijk verschil. “Ik denk dat er bij de overheid meer tijd is voor innovatie, maar met te weinig focus. In het bedrijfsleven is er soms juist te weinig focus op innovatie, en te veel focus op wat klanten op korte termijn willen. Terwijl dit een spanningsveld is dat altijd in balans moet zijn.”

Op het gebied van innovatie wordt er te veel gefocust op de technische kant van security. Organisaties betrekken de ‘mens’ nog te weinig in de aanpak, helaas.” 

Visie op innovatie in security: focus op samenwerken en de mens

Innovatie richt zich volgens Martijn op preventieve oplossingen met een duidelijk doel en een kop en een staart. “Innovatie betekent eigenlijk slimmere, betere en efficiëntere manieren vinden om de problemen van vandaag en morgen anders op te lossen.” Innovatie biedt kansen, maar brengt ook nieuwe uitdagingen en risico’s met zich mee. “Chat GPT kan helpen bij het opstellen van een rapport, maar tegelijkertijd leveren we als mens wel in op ons lerend vermogen.”

En hoe zit het met innovatie binnen de (cyber)securitybranche? “Als sector innoveren we nog onvoldoende. Dat komt onder andere omdat wij een incidentgedreven sector zijn. Dat zit in onze genen. Ook blijft innovatie nu nog te veel beperkt tot nieuwe producten en diensten. Maar echte gamechangers heb ik de afgelopen jaren niet gezien. In feite doen we nog steeds wat we al deden, alleen dan mooier en slimmer vermarkt. Daarnaast wordt op het gebied van innovatie veel gefocust op de technische kant van security. Organisaties betrekken de ‘mens’ nog te weinig in de aanpak, helaas.” 

Samenwerken ziet Martijn als een belangrijke oplossing. “Binnen de sector kan er sneller geïnnoveerd worden als er gezamenlijkheid van partijen uitgaat. Daarbij is een leidende rol weggelegd voor de overheid.” Een bijbehorende uitdaging en vraag die Martijn benoemt, is het tackelen van de onderlinge concurrentie: “Als je gaat samenwerken met andere bedrijven, ga je eigenlijk samenwerken met concurrenten. Hoe kun je dit slim organiseren, zonder afbreuk te doen aan ieders positie in de markt?” 

Naast samenwerken, verwacht Martijn dat de factor ‘mens’ de komende vijf tot tien jaar steeds belangrijker wordt binnen het veiligheidsdomein. “Uit onderzoek blijkt dat rond 2025 het tekort aan goed personeel mede de oorzaak zal zijn van de helft van alle cyberincidenten. De focus op het versterken van de mens als schakel wordt dus steeds belangrijker.”

Belangrijk voor innovatie?

“Wat ons betreft is de essentie van innovatie binnen security gericht op gedragsverandering. Bij het testen van de beveiliging van organisaties moet er aandacht zijn voor de fysieke wereld, de digitale wereld én de mens.”

Praktijkvoorbeeld: The High Tech Crime Unit (THTC)

Martijns focus op samenwerking en de menselijke factor binnen zijn werk, komt niet uit de lucht vallen. Het innovatieve succes van het THTC verklaart hij door de (internationale) samenwerking tussen politie-experts en digitale experts. “Samen wilden zij Nederland een stukje veiliger maken. En om internationale cybercriminaliteit te bestrijden, werkten we met internationale partners om sámen het verschil te maken.”

Ook binnen zijn werk bij Hoffmann is er veel aandacht voor de mens en menselijk gedrag. “Wat ons betreft is de essentie van innovatie binnen security gericht op gedragsverandering. Bij het testen van de beveiliging van organisaties moet er aandacht zijn voor de fysieke wereld, de digitale wereld én de mens. Dit past ook bij het concept van Red Teaming. Hierbij pas je, in combinatie met bestaande aanvalstechnieken, de laatste aanvalstrends toe, op een manier waarop kwaadwillenden dat ook doen. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in de factoren die gewenst gedrag bevorderen en de factoren die dit juist in de weg staan. Bij Hoffmann hebben we hiervoor gedragswetenschappers in dienst.”

In het door Hoffmann ontwikkelde 3×3 model staat menselijk gedrag centraal. “Met het model kun je met behulp van interviews doorvragen naar de oorzaken van bepaald gedrag van mensen en groepen binnen organisaties. Dit wetenschappelijk bewezen model onderscheidt vervolgens de oorzaken voor bepaald gedrag en werkt goed bij het duurzaam realiseren van gedragsverandering. Het resultaat? Een veiligere omgeving, zowel fysiek als digitaal. Awareness is goed, maar veilig gedrag is beter.”

Succesfactor: Ruimte voor creativiteit

Onderzoek en (cyber)veiligheid staan in Martijns gehele carrière centraal. Hoewel je dan misschien meteen denkt aan een focus op analyses en techniek, belicht Martijn een heel andere kant. Hij brengt graag de mens, het menselijk gedrag en samenwerken onder de aandacht. “De focus op het versterken van de mens als schakel wordt steeds belangrijker.”

Een andere succesfactor voor innovatie binnen de cybersecuritybranche? “Het draait om een pragmatische – en uiteraard gestructureerde – aanpak van zaken. Dit gaat altijd gepaard met voldoende ruimte voor de teamleden om creatief te blijven. Bij Hoffmann is de zoektocht naar gekwalificeerde nieuwe collega’s een uitdaging. We hebben een mooi bedrijf met gepassioneerde medewerkers die echt het verschil willen maken bij klanten. Teamleden vinden die daarbij goed aansluiten, blijft een uitdaging.” 

Vergelijkbare berichten