Zero Trust: De nieuwe standaard in cybersecurity

Vertrouw niemand, verifieer altijd. Dat is principe van Zero Trust Security. Dit beveiligingsconcept heeft de potentie om je te beschermen tegen een breed scala aan cyberaanvallen. Zelfs in een omgeving waarin cloud computing en remote werken de norm zijn geworden. Maar hoe kun je Zero Trust succesvol implementeren als bedrijf en waarom zou dit relevant kunnen zijn voor jouw organisatie? In dit artikel zetten we de belangrijkste insights op een rij.

Wat is Zero Trust?

Zero Trust Security markeert een verschuiving in cybersecurity, waarbij de focus ligt op het voortdurend verifiëren van elke toegangspoging. Dit gebeurt van het netwerk tot aan de bronnen, ongeacht de locatie van de gebruiker of het apparaat. In tegenstelling tot traditionele benaderingen (zoals Firewalls), waarbij vertrouwen werd gegeven op basis van netwerkgrenzen, vereist Zero Trust dat elke interactie grondig wordt geauthenticeerd, geautoriseerd en gemonitord. Daarom gebruikt het methoden zoals multi-factor authenticatie, identiteits- en toegangsbeheer, en continue monitoring om de toegang tot gevoelige gegevens en systemen strikt te regelen. Deze aanpak helpt organisaties om zich te beschermen tegen verschillende soorten cyberaanvallen, zoals gegevenslekken en insider threats. Zero Trust is bijzonder relevant in een tijd waarin het gebruik van cloudservices en mobiel werken toeneemt.

Waarom Zero Trust?

Volgens onderzoek van Forrester wordt 26% van de datalekken veroorzaakt door interne incidenten. Toch wordt deze categorie vaak over het hoofd gezien, met beveiligingsteams die zich richten op externe dreigingen. Ondertussen zorgen overmatige toegangsrechten en passieve beveiligingstools voor een nieuw level van dreigingen. Met de opkomst van geavanceerde aanvalstechnieken, biedt Zero Trust een hoognodige verdedigingslaag. Dit is waarom Zero Trust relevant is voor jouw organisatie:

 • Bescherming tegen cyberattacks: door Zero Trust te implementeren, kun je als bedrijf proactief elke toegangspoging controleren en verifiëren, waardoor de kans op succesvolle aanvallen aanzienlijk wordt verminderd.
 • Voorkomen van reputatieschade: Zero Trust Security helpt je om de toegang tot gevoelige gegevens strikt te controleren en te monitoren, waardoor de kans op datalekken wordt geminimaliseerd.
 • Naleving van regelgeving: Verschillende regelgevingen vereisen strikte controle en bescherming van gevoelige gegevens, zoals de GDPR, HIPAA en PCI DSS. Door Zero Trust te implementeren, kun je beter voldoen aan deze regelgevingen door de toegang tot gevoelige gegevens te beheren en te monitoren.
 • Toekomstbestendigheid: De trend naar cloud computing, mobiel werken en externe toegang tot bedrijfsmiddelen zal blijven groeien. Door Zero Trust te implementeren, kun je je beter aanpassen aan deze veranderingen en op die manier jouw beveiligingsstrategie toekomstbestendig maken.

Dit zijn de kernprincipes van Zero Trust

MFA (Multi-Factor Authentication)

Bij MFA draait het om meer dan alleen één wachtwoord. De security wordt opgehoogd door het stellen van meerdere vragen of het doorlopen van verschillende stappen. Dat is MFA: extra lagen van bescherming voor je digitale accounts.

Least Privilege

‘Least Privilege’ betekent dat medewerkers alleen toegang krijgen tot wat ze écht nodig hebben. Zo voorkom je dat iedereen binnen je organisatie bij al je kroonjuwelen kan.

Micro-segmentatie

Micro-segmentatie speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de cybersecurity. Dit concept betekent het opdelen van een netwerk in kleinere delen of segmenten. Hoe meer je het netwerk opdeelt in deze beveiligde segmenten, hoe moeilijker het voor een hacker wordt om toegang te krijgen tot alle gegevens.

End-to-end encryption

End-to-end encryptie zorgt ervoor dat alleen jij en de ontvanger een bericht kunnen lezen, als een soort geheimtaal. Dat maakt het lastiger voor wie dan ook om het bericht te ontcijferen.

Assumeer breach

Dit principe gaat uit van het ergste scenario: er is al een inbreuk. Door altijd voorbereid te zijn op het ergste, blijf je alert en klaar om te reageren.

Continues monitoring and validation

Dit principe benadrukt het belang van voortdurende controle van gebruikers en systemen, zoals een beveiligingssysteem dat altijd op zoek is naar gevaar.

Hoe start je met Zero Trust?

Misschien lijkt het Zero Trust principe nog wat abstract, maar de stappen hieronder zorgen dat je er direct mee aan de slag kunt:

 1. Bepaal wat belangrijk is: begin met te kijken naar welke informatie écht belangrijk is voor jouw bedrijf, wat zijn jouw kroonjuwelen? Denk daarbij aan klantgegevens, financiële informatie en andere gevoelige gegevens.
 2. Inventariseer de IT-omgeving: Kijk goed naar de computersystemen die je als bedrijf gebruikt. Een grondig inzicht in je IT-infrastructuur is essentieel voor het implementeren van Zero Trust.
 3. Implementeer identiteits- en toegangsbeheer (IAM): op deze manier zorg je ervoor dat alleen de juiste mensen toegang hebben tot de juiste bronnen, op basis van de principes van least privilege en need-to-know.
 4. Implementeer multi-factor authenticatie (MFA): verhoog de beveiliging van je systemen door multi-factor authenticatie te implementeren voor alle gebruikers. Dit voegt een extra laag van beveiliging toe door te vereisen dat gebruikers hun identiteit verifiëren met behulp van meerdere methoden, zoals een wachtwoord en een eenmalige code.
 5. Segmenteer je netwerk: verdeel jouw netwerk in afzonderlijke segmenten en implementeer strikte controlemaatregelen tussen deze segmenten. Dit helpt om de beweging tussen segmenten van aanvallers te beperken.

Dit zijn de uitdagingen van Zero Trust

Laten we reëel blijven, het implementeren van Zero Trust Security is niet iets wat je even tussendoor doet. Het is een uitgebreid onderdeel van je security strategie en daarom is het goed om rekening te houden met de uitdagingen van dit principe. Dit zijn de drie grootste obstakels: 

 • Complexiteit van implementatie: de implementatie van Zero Trust kan complex zijn, vooral voor organisaties met bestaande IT-infrastructuur en legacy-systemen. Het vereist mogelijk grote wijzigingen in netwerkarchitectuur, beleid en processen, wat tijd en middelen kan kosten.
 • Gebruikersacceptatie en gebruiksgemak: Het versterken van beveiligingsmaatregelen kan de gebruikerservaring beïnvloeden voor je medewerkers, zij moeten namelijk extra stappen doorstaan om tot hun doel te komen. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen beveiliging en gebruiksgemak om weerstand tegen verandering te minimaliseren.
 • Continue monitoring en onderhoud: Zero Trust is een principe waarbij je continue updates moet ondergaan. Het vereist monitoring van netwerkactiviteiten, detectie van bedreigingen en regelmatige updates van beveiligingsmaatregelen. Kortom: hier heb je een toegewijd team voor nodig én middelen voor monitoring en onderhoud, wat een doorlopende investering kan zijn.

Meer lezen over Zero Trust? Ook binnen de NS wordt het Zero Trust principe als één van de vier pijlers binnen hun security strategie gebruikt. Dimitri van Zantvliet, directeur Cyber Security, vertelt hoe hij cyberattacts tegengaat in dit artikel

Vergelijkbare berichten