Hans de Vries: “Goede innovaties zijn ten bate van het collectief.”

Hans de Vries, directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum vertelt over de innovaties en uitdagingen waar zijn organisatie mee te maken heeft. Zijn drijfveer? De passie voor de maatschappij en het maatschappelijk belang: “Innovatie doe je niet alleen. En goede innovaties zijn niet enkel ten bate van je eigen organisatie, maar van het collectief, de samenwerking.” Wat hem betreft gaat innoveren ook niet alleen om het verbeteren van werkprocessen en het toepassen van een techniek die beter, efficiënter, sneller of goedkoper is. “Je moet ook innoveren in de contacten die je hebt en hoe je met elkaar omgaat.”

De loopbaan van Hans:

Van huis uit kreeg Hans altijd mee: geld is mooi om te hebben, maar wat doe je ermee voor de maatschappij? Het mocht duidelijk zijn dat zijn werk maatschappelijke waarde zou hebben. Na zijn middelbare school ging hij een jaar als uitwisselingsstudent naar de Verenigde Staten en is daarna rechten gaan studeren. Tijdens zijn studie, dezelfde tijd als de opkomst van de computer, ontdekte Hans de mogelijkheden, kansen en het gemak van IT. Na zijn studie werkte hij bij warenhuis V&D, Binnenlandse Zaken en de AIVD. Inmiddels mag Hans zich sinds 2014 directeur van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) noemen en is hij verantwoordelijk voor de vitale, digitale infrastructuur van ons land.

Het NCSC is hét centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cyber security in Nederland. Ook coördineren ze de operationele aanpak van cyberincidenten met een grote impact voor de Nederlandse samenleving, en zijn ze het aanspreekpunt voor andere landen en multinationals op het gebied van cybersecurity. De maatschappelijke waarde die hij zocht, heeft hij gevonden in zijn werk. “Het invullen van het maatschappelijk belang, het vernieuwen, het signaleren van kansen en bedreigingen. Dat is waar ik de organisatie mee help. En daarmee ook de inwoners van Nederland. Om dat zo goed mogelijk te doen vind ik het mooiste wat er is.”

Innoveren gaat niet alleen om het verbeteren van werkprocessen en het toepassen van een techniek die beter, efficiënter, sneller of goedkoper is. Je moet ook innoveren in de contacten die je hebt en hoe je met elkaar omgaat.” 

Visie op innovatie in security

Hans ziet veel innovatie om zich heen. Van het verbeteren van werkprocessen en kansen benutten, tot het toepassen van een techniek die beter, efficiënter, sneller of goedkoper is. Maar, zo stelt hij, je moet ook innoveren in de contacten die je hebt en hoe je met elkaar omgaat. Maar innoveren om het innoveren is wat Hans betreft een no go. “Denk aan deepfakes bijvoorbeeld. Dat is het nadeel van wat wij innovatie noemen. Ik zie dat eigenlijk ook niet als innovatie. Ik vind het frustrerend dat dit soort dingen ontwikkeld worden zonder stil te staan bij wat de gevolgen zijn. Even nadenken over wat je eigenlijk aan het doen bent mis ik soms wel.”

Een ander belangrijk punt is dat Hans cybersecurity niet ziet als iets waar we op moeten concurreren. De belangen daarvan zijn te groot. “Tot op heden was er altijd twijfel bij organisaties. Moet ik dit wel aan de grote klok hangen? Als een ander dat hoort, dan doet het iets met mijn marketingpositie, of krijg ik juridische vragen.” Hans vindt dat het startpunt niet moet zijn wat je wilt ontvangen, maar wat je een ander mee kan geven. Wat je fout hebt gedaan, en waar een ander zijn voordeel mee kan doen. Jezelf kwetsbaar opstellen. 

Als we Hans vragen welke uitdagingen hij ervaart met betrekking tot groei en innovatie, weet hij een heel rijtje op te sommen: “Allereerst de krappe arbeidsmarkt. We moeten kansen creëren voor professionals om kennis te maken met meerdere werkgevers, detacheringen, leertrajecten, gezamenlijke projecten. Er is nog veel te winnen op dat vlak. Ook keuzes maken en prioriteiten stellen levert uitdagingen op. Ook zijn we afhankelijk van technische ontwikkelingen. En dat kost tijd, geld, energie en capaciteit.”

Praktijkvoorbeeld: SecureNed

Binnen NSCS wordt er veel vernieuwing gerealiseerd: “Innovaties zien wij vooral in twee domeinen. Data & Analytics en informatiedeling. Daarin zit een enorme potentie. Je wilt daarmee inzicht vergroten en zorgen dat die informatie zo snel en goed mogelijk op de juiste plek komt. Wat je daarvoor nodig hebt? Vooral veilige manieren om veel informatie aan veel partijen beschikbaar te stellen. Dat heeft bijvoorbeeld ook op Europees niveau potentie. Zoeken naar slimmere methoden om informatie uit te wisselen, zonder dat je alles op één plek hoeft samen te brengen.”

“Een voorbeeld van innovatie op dit vlak vanuit de NCSC is de ontwikkeling van SecureNed waarbij we samenwerken met een specialist op Multi-party-computation, en onze cloud-journey waarin we zowel publieke als private samenwerkingen vinden. Ik heb echt geleerd: innovatie doe je niet alleen. En goede innovaties zijn niet enkel ten bate van je eigen organisatie, maar van het collectief, de samenwerking.”

Hans vertelt verder: “Een andere invalshoek die we naar de toekomst ook graag verder ontwikkelen is het stimuleren van innovatie in de markt: productontwikkeling gericht op weerbaarheid. De samenvoeging van het digital trust center en het NCSC verenigt daar de wereld van economie en veiligheid die elkaar goed kunnen versterken.”

Belangrijk voor innovatie?

“Ik heb echt geleerd: innovatie doe je niet alleen. En goede innovaties zijn niet enkel ten bate van je eigen organisatie, maar van het collectief, de samenwerking.”

Succesfactor: passie voor de maatschappij

Samenwerking opzoeken en het gezamenlijke belang voorop zetten zijn wat Hans betreft dé succesfactoren voor innovaties binnen de cybersecuritybranche. Richting de toekomst toe ziet hij verschillende uitdagingen, zoals de krappe arbeidsmarkt. Trends zoals AI bieden daarentegen kansen, maar ook uitdagingen, en vragen om veel aandacht. 

Zo ziet hij dat IT, zoals social media, steeds meer impact hebben op hoe de maatschappij draait. Ook quantum computing komt nu zodanig dichtbij, dat iedereen eigenlijk al voorbereid moet zijn, vindt Hans. “Quantum gaat er komen, de vraag is alleen wanneer en ben jij erop voorbereid?” Tot slot vermoedt Hans dat de afhankelijkheden in de keten, fysiek én digitaal, steeds groter worden. Hij stelt dat we afhankelijk zijn geworden van een beperkt aantal IT-leveranciers. 

Zijn focus richting de toekomst? “We zitten in de verkeerde ratrace met z’n allen. Moet je nu wel echt altijd die nieuwe iPhone hebben? Natuurlijk niet. Misschien moet ik me daarop gaan focussen. De passie voor de maatschappij, dat blijft toch mijn drive. Ik doe dit niet voor mezelf. Ik doe dit voor mijn omgeving, voor mijn kinderen, en voor mijn kleinkinderen als die er ooit komen. En ook voor onze buren, andere landen, andere werelddelen. We zijn allemaal afhankelijk van elkaar. In alle eerlijkheid: daar zijn we de afgelopen honderden jaren niet zo goed mee omgegaan. Dus daar zie ik nog wel kansen!”

Vergelijkbare berichten