Rutger Leukfeldt: “Het begrijpen van menselijke motivatie is cruciaal om de cyberwereld te doorgronden.”

Rutger Leukfeldt: “Het begrijpen van menselijke motivatie is cruciaal om de cyberwereld te doorgronden.”

Rutger kijkt als criminoloog met name naar de menselijke kant van cybercriminaliteit. Hij pleit voor evidence based cybersecurity. Niet steeds het wiel opnieuw willen uitvinden en zaken meetbaar maken zijn wat Rutger betreft belangrijk voor innovatie binnen zijn werkveld.

Ben Kokkeler: “We moeten toewerken naar een gezamenlijke agenda, samen met de top IT & Security bedrijven.”

Ben Kokkeler: “We moeten toewerken naar een gezamenlijke agenda, samen met de top IT & Security bedrijven.”

Rutger kijkt als criminoloog met name naar de menselijke kant van cybercriminaliteit. Hij pleit voor evidence based cybersecurity. Niet steeds het wiel opnieuw willen uitvinden en zaken meetbaar maken zijn wat Rutger betreft belangrijk voor innovatie binnen zijn werkveld.