Menno Stijl: “Winst kan wel, maar proportioneel.”

Menno_Stijl

“Binnen de sector maken we meestal simpele terpen, zijn we nog niet bezig met gezamenlijk dijken bouwen en te veel bezig met uitleggen dat er steeds meer vloedgolven water aankomen. Een gezamenlijk deltaplan ontbreekt”, vertelt venture builder Menno Stijl. “Ik zie dat cybersecurity eigenlijk iets is wat ons overkomt. We zijn niet écht met innovatieve structurele oplossingen van digitale waakzaamheid bezig.” Om deze uitdagingen om te zetten in kansen, pleit hij onder andere voor het rentmeesterschapsmodel, waarbij de nadruk ligt op het creëren van gezamenlijke langetermijn-waarde en duurzaamheid. “Redelijke winst is natuurlijk oke, maar proportioneel. Je gaat dan meer werken vanuit een purpose, in ons geval: de wereld veiliger maken.”

De loopbaan van Menno:

“Ik ben wat ze noemen een echte Delftenaar, ik studeerde daar Elektrotechniek en later bedrijfskunde.” Met zijn kennis en ervaring brengt Menno al jaren digitale innovatie in het business domein en slaat hij bruggen tussen business en ICT. 

De stap naar het securitydomein kwam al vroeg: “Ik deed in ’95 een project bij de Belastingdienst, waar ik nog steeds trots op ben: Elektronische Aangifte Particulieren. Het doel van het project was om mensen aangifte te laten doen met een diskette die dan opgestuurd kon worden. We gebruikten daarbij een persoonlijke aangifte-code, een soort voorloper van DigID. Dat was eigenlijk de start van mijn reis in de authenticatiewereld.”

Na wat tussenstappen startte Menno uiteindelijk met een compagnon het bedrijf Authasas: Authentication as a Service. Dat werd een groot succes en uiteindelijk is het verkocht aan Microfocus, destijds een van de grotere gebruikers van het platform. Inmiddels is Menno venture builder: “Sinds ik geen vast werk meer heb, doe ik gewoon dingen die ik interessant en leuk vind. Ik help met ventures, startups, scale-ups en initiatieven binnen bedrijven. Eigenlijk alle dingen die innovatief zijn. Soms word ik tijdelijk de CEO van het bedrijf of ik ben de kartrekker van een nieuw initiatief. Dat soort rollen speel ik dan een tijdje totdat de opschaling is begonnen.”

Visie op innovatie in security

Innoveren is dus een essentieel onderdeel van Menno’s dagelijkse praktijk. Maar wat maakt een innovatie succesvol, specifiek binnen het security domein? “Validatie, ecosystemen en ondernemerschap. In de praktijk zie je dat veel partijen een pilot-product maken, en vervolgens snel een ‘minimum viable product’ op de markt brengen, maar dit onvoldoende valideren waardoor het uiteindelijk mislukt.” Het tweede punt, het ecosysteem, heeft met security te maken: “Innovatie bestaat vaak uit deeltjes in een keten. Een goed ecosysteem helpt ook om te kunnen valideren met een bevriende partij. Daarnaast kan het ecosysteem helpen bij het realiseren van funding. Tot slot zie ik dat veel innovatieve mensen technisch vaak sterk zijn, maar niet ondernemend. Ze zijn vaak productgedreven en kijken minder naar de markt en de bedrijfskundige aspecten. Alleen een goed idee is helaas zeker geen garantie voor een succesvol bedrijf.”

Voor Menno zijn de sleutels tot succes dus duidelijk. Toch ziet hij dat er binnen zijn branche nog verbeterpunten zijn. “Ik zie dat cybersecurity eigenlijk iets is wat ons overkomt. In security maken we vooral veel terpen of zijn we veel aan het pompen, maar we zijn niet bezig met het bouwen van dijken waarmee we allemaal droge voeten kunnen krijgen. We zijn dus niet écht innovatief bezig. Innovatie is voor mij verbeteren. Dus innovatie gaat over dingen die iets betekenen, voor ofwel als bedrijf ofwel voor ons als samenleving.”

“De proactieve kant van security of weerbaarheid is nog helemaal niet goed ingericht en daar  is nog veel winst te behalen. Ook moeten we focussen op samenwerking. We moeten tot een model komen waarin we met z’n allen een soort waterschappen en dijkbewaking organiseren voor digitale weerbaarheid.” Daar is Nederland in de elfde eeuw trouwens letterlijk groot mee geworden. Hij benadrukt dat de combinatie van AI en security potentieel gevaarlijk kan zijn, tenzij we deze technologieën inzetten voor positieve doeleinden. Om dit te bereiken, pleit hij voor een gezamenlijke coalitie en samenwerking.

“Binnen de sector zijn we nog niet bezig met dijken bouwen en te veel bezig met uitleggen dat er meer water aankomt. Het deltaplan ontbreekt.” Vanuit zijn eigen ervaring ziet Menno een oplossing voor de uitdagingen waar het securitydomein vaak tegenaan loopt als het gaat om innoveren. “Ik ben een voorstander van het Steward ownership model, ook wel het rentmeesterschapsmodel genoemd. Dit is een concept binnen het bedrijfsleven dat zich richt op het beheer en de verantwoordelijkheid van een organisatie ten opzichte van haar belanghebbenden. Het model legt de nadruk op het creëren van langetermijnwaarde en duurzaamheid, in plaats van louter te streven naar kortetermijnwinst. Winst kan wel, maar proportioneel.”

“Het interessante is dat het in het security domein, waar het toch echt wel gaat om maatschappelijke relevantie, de digitale weerbaarheid, een dergelijk model nog niet bestaat”, vervolgt hij. “De dreiging wordt alleen maar groter en met name de mkb’er staat alleen voor terwijl we wel de expertise in Nederland hebben om er met z’n allen iets aan te doen. Niet alleen voor Nederland, maar ook voor Europa.” Wat de venture builder betreft zou de overheid hier een prima rol in kunnen spelen. “Misschien is het wel mijn droom dat de overheid zegt bij Europese tenders: steward-owned bedrijven gaan voor.”

Visie op innovatie in security

Een studie aan Delft, een succesvolle carrière waarin authenticatie een grote rol speelt en veel ervaring met cybersecurity als venture builder: Menno ademt innovatie. Wat hem betreft is er echter nog veel winst te behalen. “Ik zie dat cybersecurity eigenlijk iets is dat ons overkomt. We zijn dus niet écht innovatief bezig. De proactieve kant van security of weerbaarheid is dus helemaal niet goed ingericht.”

Om deze uitdagingen om te zetten in kansen, ziet hij een rol weggelegd voor validatie, ecosystemen en ondernemerschap. Ook samenwerken wordt steeds belangrijker. Hij pleit dan ook voor het renmeesterschapsmodel, waarbij de nadruk ligt op het creëren van lange termijnwaarde en duurzaamheid. “Winst kan wel, maar proportioneel. Je gaat dan meer werken vanuit een purpose, in ons geval: de wereld veiliger maken.” Hoe je dit zou moeten bereiken? Menno’s ideaalbeeld is duidelijk: “Misschien is het wel mijn droom dat de overheid zegt bij Europese tenders: steward-owned bedrijven gaan voor. Dat zou ik zo mooi vinden.”

Belangrijk voor innovatie?

“Binnen de sector zijn we nog niet bezig met dijken bouwen en te veel bezig met uitleggen dat er meer water aankomt. Het deltaplan ontbreekt.”


Vergelijkbare berichten