Peter de Kock: Verbeeldingskracht belangrijker dan ooit.

Dat ongemakkelijke gevoel bij grote (technologische) ontwikkelingen, zoals ChatGPT? Dat komt volgens Peter de Kock doordat onze emotionele en sociale ontwikkeling de technologische vooruitgang nauwelijks kan bijhouden.

“Wil de security branche écht innoveren, dan staat het voor de opgave om deze factoren integraal te bekijken. Dat vereist een bepaald type mens, een bepaalde structuur en een bepaalde mindset”, vertelt de oprichter van Pandora Intelligence, Professor of Practice aan Tilburg University en hoofd Datascience in Crime & Safety bij JADS, Jheronimus Academy of Data Science. Ook verbeeldingskracht speelt een grote rol: “Voor mij is verbeelding een soort default setting om tot vernieuwing te komen.”

De loopbaan van Peter: Van filmmaker naar data scientist

Na het afronden van de HAVO koos Peter voor de Filmacademie in Amsterdam en werkte vervolgens 15 jaar in de filmindustrie. “Mijn werkplekken bevonden zich vaak in oorlogs- of conflictgebieden, vanaf het moment dat ik kinderen kreeg werd dat steeds ingewikkelder.” Dit zorgde voor een opvallende carrièreswitch: Peter schreef zich in 2007 in voor de Master of Criminal Investigation aan de politieacademie. 

“Mijn masterscriptie ging over de voorspelbaarheid van crimineel gedrag op basis van scenario’s zoals die in de filmindustrie worden gebruikt en werd uitgebracht in boekvorm.” Binnen de politiewereld zorgden zijn bevindingen voor veel verandering. Peter zette een nieuw team op, gericht op de beveiliging van hoogwaardigheidsbekleders. De scenario’s werden voorspeld op basis van eerdere gebeurtenissen. Dit werkte zó goed in de praktijk, dat Peter gevraagd werd om te promoveren. Uit het voorspellingsmodel op basis van scenario’s is het bedrijf Pandora Intelligence voortgekomen. 

“Met Pandora Intelligence leveren we op maat gemaakte intelligence-oplossing voor bedrijven en overheden. Klanten kunnen gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren op een manier die niet mogelijk is met het menselijk brein. Dit biedt hen inzichten waarmee ze betere beslissingen kunnen nemen”, vertelt Peter.

“Innovatie binnen het veiligheidsdomein vereist een bepaald type mens, een bepaalde structuur en een bepaalde mindset.”

Visie op innovatie in security: uitdagingen & oplossingen

De rol van Peter binnen Pandora Intelligence is onlosmakelijk verbonden met innovatie. “Innovatie gaat verder dan het combineren van bestaande technieken; het is een sprong voorwaarts in de tijd. Het brengt altijd een zeker risico met zich mee, dat hoort er nou eenmaal bij. Het moet mis kunnen gaan, het moet kunnen ontploffen, het moet uit je handen kunnen vallen. Van iets dat misgaat kun je leren en daaruit kan iets nieuws ontstaan maar veiligheidsorganisaties willen liever niet dat er iets misgaat. Zij zijn erop gericht om risico’s uit te sluiten. Datzelfde geldt overigens voor commerciële partijen of investeerders, ook zij willen zoveel mogelijk risico’s vermijden. Innoveren moet dus ‘tegen de klippen op’ plaatsvinden. Innovatie in het veiligheidsdomein vereist dan ook een bepaald type mens, een bepaalde structuur en een bepaalde mindset.” 

Waarom sommige organisaties minder innovatief zijn? Daarvoor verwijst Peter naar een uitspraak van Wilson, een Amerikaanse bioloog. “Wilson zegt: “Het probleem van de moderne maatschappij is het volgende: we hebben oeroude emoties, middeleeuwse instellingen en godachtige technologie.” Hij bedoelt daarmee dat hoewel de technologische vooruitgang van de mensheid enorm is, onze emotionele en sociale ontwikkeling niet in dezelfde mate is meegegroeid.”

De combinatie van deze drie factoren: oeroude emoties, middeleeuwse instanties en god-achtige technologie, maakt dat we vaak ongemak voelen bij échte innovaties. “Maar alleen als we in staat zijn om de technologische vooruitgang in lijn te brengen met onze emoties en bestaande structuren, behouden we een gezonde samenleving. Wil de security branche écht innoveren, dan staat het voor de opgave om deze factoren integraal te bekijken.”

Belangrijk voor innovatie?

“Wil de security branche écht innoveren, dan staat het voor de opgave om integraal te kijken naar de technologische, emotionele en sociale ontwikkeling van de mensheid.”

Praktijkvoorbeeld: Cyberwarfare

Daarnaast is verbeeldingskracht wat Peter betreft belangrijker dan ooit. “Kijk naar de volgende stappen en hoe de samenleving zich daarop kan voorbereiden.” Peters mindset resulteerde onder andere in het eerder genoemde Pandora Intelligence.

Aan de hand van de Charlie Hebdo aanval illustreert Peter hoe zijn bedrijf meerwaarde kan leveren: “Op basis van alle gegevens die over deze aanslag te vinden zijn – van politierapporten tot Twitter berichten – genereert de software een compleet verhaal in de vorm van een scenario-graph. Onze software maakt dat niet alleen voor de aanslag op Charlie Hebdo, maar voor alle terroristische aanslagen die we kennen. Op die manier kunnen we data van verschillende incidenten met elkaar vergelijken. Daarmee kunnen we patronen ontdekken die voor een mens onmogelijk te vinden zijn. Op basis van die patronen, kunnen we zelfs toekomstige incidenten voorspellen.”

Ook op het gebied van cybersecurity zit Pandora Intelligence niet stil. “In 2017 hebben we meegedaan aan de Defensie Innovatie Competitie, waarbij cyberwarfare centraal stond. De vraag was: heeft de verhaalstructuur – zoals we die gebruiken om terrorisme te voorspellen – ook waarde in het domein van cyberwarfare? Wat we toen ontdekten is dat op het gebied van cybercrime ‘symboliek’ een heel belangrijke scenario-component is. Terrorisme en symboliek bleken namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn. Maar ook als het gaat over cyberwarfare blijkt symboliek een hele grote rol te spelen.”

Succesfactoren: Overwin risico’s en gebruik verbeeldingskracht

Zijn opvallende loopbaan, die startte bij de filmacademie, en zijn eigen mindset, brachten Peter waar hij nu staat. Naast zijn activiteiten binnen Pandora Intelligence, is hij ook Professor of Practice aan Tilburg University en hoofd Datascience in Crime & Safety bij JADS, Jheronimus Academy of Data Science.

Maar verbeeldingskracht is dé sleutel tot succes: “Hoe groter de onzekerheid over de toekomst, des te groter de behoefte binnen de maatschappij aan individuen die in staat zijn om tot verbeelding te komen, verbeelding over hoe de toekomst er uit moet komen te zien”

“Omdat de wereld nu zo snel verandert, is de toegevoegde waarde van
verbeelders in onze maatschappij veel groter geworden.”


Vergelijkbare berichten